Korporátny servis

Našim klientom ponúkame kompletný servis a poradenstvo pre fungovanie ich spoločnosti. Našim cieľom je rýchlo a efektívne minimalizovať riziká spojené s podnikaním našich klientov. Vďaka našim odborníkom z oblasti práva, účtovníctva a verejného obstarávania dokážeme zabezpečiť na mieru šité služby.

 

Poradenstvo v začiatkoch podnikania

  • Chcete začať podnikať a neviete ako nato?
  • Neviete aká forma podnikania bude pre Vás najvýhodnejšia?
  • Poradíme Vám a pomôžeme pri začatí podnikania, vyberieme formu podnikania najvhodnejšiu pre Vaše podnikateľské zámery (a.s., s.r.o., živnosť, org.zložka… ), Zabezpečíme Vám všetky legislatívne náležitosti (registrácia spoločnosti na živnostenskom úrade, zápis do obchodného registra, registrácia na daňovom úrade, zdravotnej a sociálnej poisťovni atď.)

Založenie a registrácia spoločnosti

Radi Vám pomôžeme sprocesovať založenie spoločnosti rýchlo a efektívne, aby ste mohli čo najskôr začať Vaše podnikateľské aktivity. Naši odborníci Vám pomôžu zorientovať sa v problematike a odporučia Vám najvhodnejší biznis model.
Ďalej sa postaráme o administratívu spojenú s registráciou na Obchodnom registri a daňovom úrade, vybavíme pre vás potrebné povolenia. Zabezpečíme registráciu vašej firmy pre účely dane z príjmov a poradíme vám najvhodnejší model z pohľadu DPH. Na základe plnej moci vás budeme kompetentne zastupovať v komunikácii so všetkými inštitúciami a bankami.

Zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach

Pre našich klientov zabezpečujeme aj zmeny v obchodných spoločnostiach. Tieto zmeny si vyžadujú najmä veľa trpezlivosti a skúseností. Flexibilne dokážeme s úradmi tieto zmeny vykomunikovať, zároveň zabezpečíme administratívu. Kompetentne vám poradíme ako najefektívnejšie a najjednoduchšie zmenu zrealizovať a zabezpečíme prípravu všetkých potrebných dokumentov.

Zmeny ktoré vieme zabezpečiť:

  • Zmena názvu, sídla, konateľov a iné zmeny
  • Zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti
  • Zmeny v personálnom obsadení vedenia spoločnosti a jej štatutárnych orgánov
  • Zmeny pri realizovaných transakciách, zlúčeniach a rozdeleniach spoločnosti
  • Akékoľvek iné zmeny v súvislosti s vašim podnikaním