Komplexné vedenie mzdovej evidencie

 • spracovanie mzdových kalkulácii pri výbere pracovníkov
 • spracovanie pracovných zmlúv
 • spracovanie vstupných podkladov pri nástupe do zamestnania
 • prihlásenie zamestnanca do poisťovní
 • spracovanie mzdovej agendy na základe podkladov spoločnosti
 • zasielanie mesačných a kvartálnych hlásení (poisťovne a daňový úrad)
 • príprava príkazov na úhradu
 • doručovanie výplatných pások k rukám zamestnancov, resp. zodpovednej osoby
 • vyhotovenie potvrdení na základe požiadaviek zamestnancov
 • spracovanie ročného zúčtovanie dani z príjmu a zdravotného poistenia
 • zastupovanie voči sociálnej poisťovni
 • zastupovanie voči zdravotným poisťovniam
 • zastupovanie voči príslušnému daňovému úradu
 • spracovanie ukončenia pracovného pomeru (výstupná dokumentácia, odhlásenie zamestnanca)