Zavolajte nám +421 904 821 114

Vaše výhody

Výhody pre klienta pri spracovaní účtovníctva externou organizáciou:

zníženie prevádzkových nákladov spoločnosti:
 • obstaranie softvérového vybavenia
 • mzdové a sociálne náklady na účtovníkov
 • prevádzkové náklady na zabezpečenie pracoviska
 • náklady sa softvérové a hardvérové vybavenie
presunutie zodpovednosti za správne vedenie účtovníctva na externú organizáciu
odbremenenie vedenia spoločnosti a ostatných riadiacich pracovníkov od administratívnej a časovej záťaže spojenej s touto agendou, možnosť venovať viac priestoru vedeniu a riadeniu spoločnosti za účelom jej rastu.

Náš prínos a pridaná hodnota

 • Sme slovenskou účtovnou spoločnosťou, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti vedenia účtovníctva, mzdovej agendy a korporátneho servisu.
 • Klientovi dokážeme kvalifikovane a komplexne poradiť v rámci účtovnej a mzdovej evidencie a tak vylepšiť existujúce podnikanie
 • Vďaka nášmu korporátnemu servisu, Vám vieme poradiť pri zakladaní spoločnosti, zmenách v Obchodnom či Živnostenskom registri
 • Aby bol outsourcing našich služieb ekonomicky výhodný, systematicky sa venujeme rozvíjaniu kapacít v našom odvetví a tak zaisťujeme kvalitné poradenské a outsourcingové služby.
 • Naši odborníci sústavne prechádzajú preškoľovaním v súvislosti s pravidelnými legislatívnymi zmenami
 • Ku klientovi pristupujeme individuálne, preto uprednostňujeme osobné stretnutie na ktorom dokážeme identifikovať klientove potreby
 • Spoločnosť je stabilná a počas svojej podnikateľskej činnosti nemala ani jednu poistnú udalosť
 • Spoločnosť má vypracovaný bezpečnostný projekt v súvislosti s platnou legislatívou
 • Používame kvalitné softvérové vybavenie, ktoré je vždy aktualizované v súlade s platnou legislatívou
 • Komplexne a rýchlo reagujeme na zmeny v legislatíve a následne ich implementujeme do našich procesov

REFERENCIE

Naši klienti pôsobia v oblasti gastronómie (kaviarne, reštaurácie), hotelierstva, zdravotníctva, personalistiky, výroby (reklamné nosiče, stavebníctvo), obchodu (ošatenie, svietidlá) a služieb.  Z dôvodu zachovania diskrétnosti voči naším klientom na tomto mieste neuvádzame ich menoslov, ale pri osobnom stretnutí Vám radi poskytneme referencie na naše služby.