VEDENIE A SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA

Prinášame vám precízne a komfortné spracovanie účtovníctva

Je pre vás interný účtovník zbytočný náklad navyše? Potrebujete flexibilný servis a rýchle odpovede na otázky? Radi by ste mali prehľad o jednotlivých príjmoch a výdajoch vašej firmy online?

Sme tím 20 odborníkov vzájomne zastupiteľných pre váš komfort.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Zverte vedenie vášho účtovníctva na nás. V rámci jednoduchého účtovníctva spracujeme vaše doklady, posúdime oprávnenosť výdavkov, spracujeme daňové priznanie a poradíme vám.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Spracovanie vášho podvojného účtovníctva máte u nás kvalitne a načas. Preberáme zodpovednosť za správnosť údajov, upozorňujeme na nedostatky a prekonzultujeme s vami vhodné riešenia pre vašu firmu.

Všetko potrebné na úradoch vybavíme za vás

SPRACOVANIE KOMPLETNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Nepodceňujte výber kvalitnej účtovnej spoločnosti na spracovanie účtovnej závierky. Prekonzultujeme s vami najlepšie možné riešenie pre vašu firmu.

DAŇOVÉ PRIZNANIE PO A FO

Posúdime oprávnenosť daňových nákladov  pre daňovú optimalizáciu. Spracujeme vám daňové priznanie, elektronicky odošleme. Vám bude následne iba zaslaný prevodný príkaz k úhrade dane.

Pozrite si ukážku cenníka za naše účtovnícke služby

hp_menu_logo_nasuctovnik_02

MÁTE ZÁUJEM O ÚČTOVNÍCTVO, MZDY A DANE S PRIDANOU HODNOTOU?