UŠETRENIE NÁKLADOV A OCHRANA ÚDAJOV

Šetríme financie firmy na mzdového pracovníka a jeho vzdelávanie. Spĺňame všetky požiadavky na ochranu osobných údajov a aktívne sa pripravujeme na GDPR.

 

  • preberáme na seba náklady na hardware, software, školenie zamestnancov a pracovné miesto mzdára vo firme klienta
  • platba podľa počtu zamestnancov bez príplatku za vydané potvrdenia pre úrady či banky. Napríklad pri 20 zamestnancoch spracujeme mzdy za 250€ mesačne
  • externé spracovanie miezd eliminuje počet ľudí vo firme, ktorí sú informovaní o mzdách a odmenách kolegov
  • zabezpečujeme kvalifikované poradenstvo v oblasti miezd a administratívnych procesov ako podporu našim klientom

hp_menu_logo_nasuctovnik_02

MÁTE ZÁUJEM O ÚČTOVNÍCTVO, MZDY A DANE S PRIDANOU HODNOTOU?