ZASTUPOVANIE VOČI ÚRADOM

  • sme na strane klienta pri zastupovaní voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni , daňovému úradu, inšpektorátu práce a ďalším inštitúciám
  • pripravíme všetky potrebné podklady
  • zastupujeme klienta na úradoch a informujeme ho o výsledku a šetríme tak čas klientovi

hp_menu_logo_nasuctovnik_02

MÁTE ZÁUJEM O ÚČTOVNÍCTVO, MZDY A DANE S PRIDANOU HODNOTOU?